Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A további böngészéssel hozzájárulsz a cookie-k használatához.

 

ÁSZF

Tartalomjegyzék

1.      Bevezetés. 3

2.      Impresszum.. 3

2.1.       A vállalkozás adatai, elérhetőségei, fogalmak, jogszabályok. 3

3.      Vonatkozó jogszabályok. 5

4.      Az ÁSZF. hatálya, elfogadása, megváltoztatása. 5

5.      A szerződés nyelve, területi hatály, a szerződés formája, elektronikus számlázás. 5

6.      Elektronikus számlázás. 6

7.      Árak. 6

8.      Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek. 6

8.1.       Békéltető Testületi eljárás:. 7

8.2.       Fogyasztóvédelmi hatóságoki eljárás:. 8

8.3.       Bírósági eljárás:. 9

9.      Online vitarendezési platform:. 9

10.        Szerzői jogok. 10

11.        Részleges érvénytelenség, magatartási kódex. 10

13.        A termék lényeges tulajdonságaira vonatkozó egyértelmű tájékoztatás. 10

14.        Adatbeviteli hibák javítása, felelősség a megadott adatok valóságáért. 10

15.        Eljárás hibás ár esetén. 11

16.        A weboldal/honlap használatának leírása. 11

16.1.         Termék kiválasztása:. 11

16.2.         A rendelés elküldése:. 11

16.3.         Rendelés véglegesítése – Ajánlattétel 12

17.        A rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte. 12

18.        Fizetési módozatok. 12

18.1.         Utánvétes fizetés. 12

18.2.         Banki átutalás. 12

18.3.         Bankkártyával történő fizetés:. 13

19.        Átvételi módok, átvételi, szállítási díjak. 13

19.1.      GLS csomagpont:. 13

19.2.      GLS csomagfutár szolgálat. 13

19.3.      Szállítási díjak. 13

20.        Csomagszállítás esetén történő sérülések. 14

21.        Teljesítési határidő. 14

22.        Jogfenntartás, tulajdonjog kikötés. 14

23.        Fogyasztói tájékoztató. 14

24.        Szavatosság, jótállás. 17

 

 

 

1.     Bevezetés

Tisztelt Látogató!

Először is engedje meg, hogy üdvözöljük a weboldalon, és hogy vásárlásával megtiszteli cégünket. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmát.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

 

2.     Impresszum

 

2.1.   A vállalkozás adatai, elérhetőségei, fogalmak, jogszabályok

Név: Herbárium 2000 Gyógynövény és Természetgyógyászati Termékeket Gyártó-, Forgalmazó Kereskedelm és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Herbárium 2000 Kft.)

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 57/c.

Levelezési cím: 4200 Hajdúszoboszló, Pf. 18.

Nyilvántartásba vevő hatóság:

Cégjegyzékszám: 09-09-012033

Adószám: 13599988-2-09

Ügyvezető (képviselő): dr. Nagyné Zabos Gyöngyi

Telefonszám: +36-52-273-075

Email cím: info@balintcseppek.hu

Honlap címe: www.balintcseppek.hu

Bankszámlaszám: 11738008-20849333

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: ShopRenter.hu Kft

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Elérhetőség: info@shoprenter.hu

 

Fogalmak:

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: www.golgotashop.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog

Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi

Vevő (a továbbiakban: Ön): a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Ptk. szerinti, a. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 

 

3.     Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre vonatkozó, alkalmazandó jogszabályok:

®    1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fgy. tv.)

®    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

®    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

®    151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

®    45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

®    19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

4.     Az ÁSZF. hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni!

Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

5.     A szerződés nyelve, területi hatály, a szerződés formája, elektronikus számlázás

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

A Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás nem lehetséges, azonban vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben, vagy telefonon és személyes egyeztetés után lehetséges a külföldi szállítás.

 

6.     Elektronikus számlázás

Társaságunk az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

 

7.     Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák az 5%-os, 18%-os 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

 

8.     Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

a)      Telefon: +36-52-271-115

b)      Internet cím: www.golgotashop.hu

c)      Email: info@golgotashop.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

®     a fogyasztó neve, lakcíme;

®    a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

®     a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;

®    a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;  a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása;

®    a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;

®    telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében tett-e a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamaránál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában a Békéltető Testület eljárásában hozott határozatának aláveti magát.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Békéltető Testületi tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

8.1.   Békéltető Testületi eljárás:

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

®     a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét;

®    a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét;

®    ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését;

®    a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait;

®    a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését;

®    a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor;

®    a testület döntésére irányuló indítványt;

®    a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

8.2.   Fogyasztóvédelmi hatóságoki eljárás:

A fogyasztóvédelmi hatósághoz a fogyasztó abban az esetben fordulhat, amikor valamilyen fogyasztóvédelmi jogsértést tapasztalt a vállalkozás részéről, és a vitás ügyét előzetesen megkísérelte rendezni a vállalkozással.

Nem tartoznak a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, valamint a szerződésszegés és joghatásai megállapításával összefüggő vitás ügyek, amelyek tipikusan kellékszavatossági, jótállási, illetve kártérítési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosak. Az ilyen, egyedi fogyasztói jogviták rendezése érdekében a fogyasztó bírósághoz fordulhat, vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalok járnak el, a fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei az alábbi oldalon elérhetőek: www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A fogyasztóvédelmi hatóság kis-és középvállakozások (a továbbiakban: KKV) esetében első alkalommal megvalósított jogszabálysértés esetén csak kötelezést alkalmazhat, azaz bírság kiszabására nincs mód. A fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki (azaz KKV-k első jogsértése esetén is), ha ha a vállalkozás az első, jogsértést megállapító döntés véglegessé válásától számított hat hónapon belül ugyanazon jogszabályi rendelkezést ismételten megsértette, a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti, a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére került sor, továbbá a fogyasztóknak koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportjához tartozó fogyasztóval szemben került sor, a vállalkozás megsérti a békéltető testületi eljárásban fennálló, együttműködési kötelezettségét.

A bírság összege függ a vállalkozás éves nettó árbevételének nagyságától, attól, hogy KKV-nak minősül-e vagy nem, illetve magasabb a bírság összege abban az esetben, ha a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés valósul meg.

A bírság összege 15 ezer forinttól a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, a KKV törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet. Az előző pontba nem tartozó vállalkozás esetén 500 ezer forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig terjedhet.

 

8.3.   Bírósági eljárás:

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

9.     Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság létrehozott egy platformot, honlapot, amelybe a fogyasztók regisztrálhatnak, így lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

10.  Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás eltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: Herbárium 2000 Kft.

 

11.  Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

12.  Műszaki védelmi intézkedések:

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 

13.  A termék lényeges tulajdonságaira vonatkozó egyértelmű tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. A képek esetenként illusztrációk.

 

14.  Adatbeviteli hibák javítása, felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

15.  Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 

16.  A weboldal/honlap használatának leírása

 

16.1.                   Termék kiválasztása:

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

 

16.2.                    A rendelés elküldése:

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Áruházunkban lehetősége van regisztráció nélkül is a vásárlásra, ezért három lehetőség közöl választhat: már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.

Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.

A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot. Ezt követően egy Önnek megfelelő fizetési módot kell választania. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

 

16.3.                   Rendelés véglegesítése – Ajánlattétel  

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Vásárlás” gombra kattintva fejezheti be megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint Ön a „Vásárlás” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

 

17.  A rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önt az ajánlata 2 munkanap időtartamban köti, amelyet a megrendelés leadásától kell számítani. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

 

18.  Fizetési módozatok

18.1.                   Utánvétes fizetés

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

18.2.                   Banki átutalás

A megrendelésének ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti a elérhetőségek résznél megadott bankszámlaszámra, a megrendelés azonosítójának közlemény rovatban való feltüntetésével.

 

18.3.                   Bankkártyával történő fizetés:

Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a ERSTE Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a ERSTE Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A ERSTE Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

Az ERSTE BANK a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén az ERSTE BANK hibaüzenetben közli a hiba okát.

19.  Átvételi módok, átvételi, szállítási díjak

 

19.1.                   GLS csomagpont:

GLS csomagpontra (maximum 40 kg): GLS csomagpont átvétel során az Ön által megjelölt GLS csomagpontra szállítják a csomagot, ahol azt személyesen tudja átvenni. Csak abban az esetben válassza ezt a szállítási módot, ha biztos benne, hogy a megrendelt termék/termékek együttesen nem haladják meg a 40 kg-ot! Amennyiben mégis túllépi ezt a határt, nem áll módunkban ezzel a szállítási móddal eljuttatni Önhöz a csomagot! GLS csomagpont használata: SMS-ben vagy email-ben kapott értesítés után az Ön által megjelölt GLS csomagpontra megérkezett áruját személyesen tudja átvenni! Csomagját az ott dolgozó alkalmazottaktól tudja elkérni! Fizetését bankkártyával és készpénzzel is le tudja bonyolítani!

GLS csomagpontról bővebb információ a következő weboldalon érhető el: https://glsgroup.eu/HU/hu#sleseti-szallitasok/gls-csomagpont

 

19.2.                   GLS csomagfutár szolgálat

A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki. A GLS futárszolgálatról bővebb felvilágosítás a következő weboldalon érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/gls-szallitas

 

19.3.                   Szállítási díjak

A szállítási költség a vásárlót terheli. Ennek összegét a megrendelés során, annak véglegesítése és elküldése előtt már pontosan megismeri Ön.

Magánszemélyekre vonatkozó szállítási díjak:

®     Banki átutalás esetén (előre fizetés): bruttó 1.905, - Ft

®     Utánvétes fizetés esetén: bruttó 1.905, - Ft

®     Bruttó 20.000, - Ft feletti vásárlás esetén INGYENES

®    Utánvétkezelés díja a vásárlás összegétől függetlenül: bruttó 620 Ft

®    Amennyiben megrendelése tartalmazz az alábbi termékek valamelyikét, úgy a szállítási költséget értékhatártól függetlenül felszámoljuk:

o   Több mint szörpök 500 ml bármelyik ízben

o   Több mint válogatás szörpök 4x100 ml bármelyik ízben

Viszonteladó részére vonatkozó szállítási díjak:

®     Utánvéttel történő fizetés esetén, nettó 20.000, - Ft feletti vásárlás esetén: INGYENES

®     Utánvéttel történő fizetés esetén, nettó 20.000, - Ft alatt: bruttó 1905, - Ft

®    Utánvétkezelés díja nettó 60.000 Ft megrendelési összegig: bruttó 620 Ft

®    Utánvétkezelés díja nettó 60.000 Ft megrendelési összeg felett: INGYENES

®    Amennyiben megrendelése tartalmazz az alábbi termékek valamelyikét, úgy a szállítási költséget értékhatártól függetlenül felszámoljuk:

o   Több mint szörpök 500 ml bármelyik ízben

o   Több mint válogatás szörpök 4x100 ml bármelyik ízben

 

 

20.  Csomagszállítás esetén történő sérülések

Az áru csomagolása a feladók felelőssége. A GLS csak abban az esetben fogadja el a kárigényt, ha a dobozon külsérelmi nyom látható, pl. kiszakadt a doboz. A GLS visszaszállítja a csomagot a központba és értesíti a feladót. Abban az esetben, ha a csomag kívülről sérült, kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát. A GLS futár a helyszínen kitölti a kárjegyzőkönyvet. Ha a kívülről ép csomag átvétele után derül ki, hogy megsérült az áru, kérjük, a feladónak jelezze a panaszát. A GLS nem nyithatja ki, és ellenőrizheti a csomagot belülről.

 

21.  Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 3-5 munkanap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 

22.  Jogfenntartás, tulajdonjog kikötés

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

 

23.  Fogyasztói tájékoztató

 

23.1.                   Fogyasztót megillető elállási jog

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

·         a termék átvételének -,  

·         több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

23.2.                   Elállási nyilatkozat az elállási jog gyakorlására

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-ában biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Az alábbi címre megküldéssel: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 57/C. vagy e-mail útján az info@golgotashop.hu címre történő megküldéssel.

Nyilatkozat minta:

Elállási nyilatkozat

Címzett: Herbárium 2000 Gyógynövény és Természetgyógyászati Termékeket Gyártó-, Forgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 57/C.

 

Elektronikus levelezési cím: info@balintcseppek.hu

 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződés kötés időpontja/átvétel időpontja:

 

Fogyasztó(k) neve, címe:

 

Vételár visszafizetésének módja, abban az esetben, ha eltérő a fogyasztó általhasznált fizetési módtól (amennyiben banki átutalással kéri, a bankszámlaszám megjelölése):

 

Fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíralapon tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt:

 

23.3.                   Elállási nyilatkozatok érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

23.4.                   Eladó kötelezettsége a fogyasztót megillető elállási jog esetén

 

23.4.1. Visszatérítési kötelezettség:

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-ának megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

23.4.2. Eladó visszatérítési kötelezettségének módja:

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-ának megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

 

23.4.3. Többletköltség:

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

 

23.4.4. Visszatartási jog:

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

23.5.                   Fogyasztó kötelezettségei az elállás vagy felmondása esetén

 

23.5.1. Termék visszaszolgáltatási kötelezettség:

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-ának megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

23.5.2. Visszaszolgáltatással kapcsolatos költségek viselése:

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell
visszaküldeni.

 

23.5.3. Fogyasztó felelőssége az árcsökkenésért:

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

23.6.                   Az elállási jog gyakorlásának korlátozása

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „d” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;” „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

24.  Szavatosság, jótállás

 

24.1.                   Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

24.1.1. Kellékszavatosság

Mikor lehet a kellékszavatossági joggal élni?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg kellékszavatosság esetén?

Ön – választása szerint– az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben lehet érvényesíteni a kellékszavatossági jogot?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben lehet érvényesíteni a kellékszavatossági jogot?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltételei vannak a kellékszavatossági jog gyakorlásának?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

24.2.                   Termékszavatosság

Mikor lehet élni a termékszavatossági joggal?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatosság esetén?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül egy termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőn belül lehet érvényesíteni a termékszavatossági jogot? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen feltétellel lehet érvényesíteni a termékszavatossági igényt?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) mikor mentesül a termékszavatossági felelőssége, kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

®       a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

®       a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

®       a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Az oldal tetejére